Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Predstavili natečajne rešitve za nov dom upokojencev Kranj

Mestna občina Kranj zaradi velikih potreb po institucionalnem varstvu starejših na Zlatem polju načrtuje gradnjo novega doma za starejše. Rešitev za arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, konstrukcijsko, prometno in urbanistično zasnovo za gradnjo omenjenega doma, je poiskala z razpisom projektnega natečaja. V Mestni knjižnici Kranj so včeraj predstavili prispele natečajne rešitve in najboljše tudi nagradili. V MOK upajo, da bo nov dom za starejše zaživel že čez dve leti.

 

Z izborom najboljše natečajne rešitve je narejen še en pomemben korak na poti do novega doma za starejše, ki ga Kranj nujno potrebuje, je v uvodnem nagovoru poudaril župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Kranj je glede kapacitet za namestitev starejših v institucionalno varstvo namreč močno podhranjen; Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 predvideva, da naj bi bilo v institucionalno varstvo vključenih 4,8 odstotkov oseb, starejših od 65 let, kar bi za MOK pomenilo 518 mest. Po tem kriteriju jih torej manjka več kot 300, saj je v Domu upokojencev Kranj (DUK) le 214 mest, torej le 1,98 odstotka. Trenutno je kar 1100 aktualnih prošenj za sprejem v DUK dom za starejše, za takojšnji sprejem jih čaka 200, čakalna doba pa je dve do tri leta. 

»V MOK je skoraj 20 odstotkov ljudi starejših od 65 let, življenjska doba pa se še podaljšuje, zato z ekipo praktično že od prvih dni delamo na tem, da izboljšamo pogoje za varstvo starejših. Sprejeli smo Strategijo varstva starejših v MOK 2020–2024, na Planini vzpostavljamo vse potrebno za dnevno varstvo starejših, tako da bo izvedeno v začetku prihodnjega leta**, zdaj pa pripravljamo vse potrebno za izgradnjo novega doma za upokojence. Zmagovalna arhitekturna rešitev bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije, tako da že letos pričakujemo gradbeno dovoljenje, zato upam, da nam bo država pri tem stopila naproti in odobrila financiranje prepotrebnega projekta,« je povedal župan.

Predstavitve prispelih natečajnih rešitev se je udeležil tudi Andrej Grdiša, v. d. generalnega direktorja Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijoMinistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Povedal je, da se država zaveda izzivov in težav na področju varstva starejših, tudi situacije v Kranju. »Pri tem projektu nas čaka še nekaj usklajevanja in dela, smo pa na ministrstvu prepričani, da lahko zadevo pripeljemo do konca.« Vrednost projekta je ocenjena na 11,1 milijona evrov, v novem domu bo prostora za 150 oseb, imel bo varovani oddelek za dementne.

Na projektni natečaj, ki ga je konec februarja 2021 razpisala MOK, je prispelo pet natečajnih rešitev. Strokovna žirija (predsednik žirije je bil podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe; člani režije: Sabrina Zaletel z Urada za okolje in prostor MOK; zunanja arhitekta David Mišič in Meta Rainer Bassin; Nadja Gantar, direktorica DUK) jih je ocenila s strokovne plati, strokovna komisija (predsednik komisije Tomaž Lanišek z Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte ter članici komisije Tanja Hrovat z Urada za družbene dejavnost MOK in Tina Fleišer z Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte) pa je preverila pravilnost ponudb.

 

Cilj natečaja je bil pridobiti najprimernejšo idejno rešitev, ki bo upoštevala zahteve iz projektne naloge, ki so jo pripravili v MOK, ter za arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, konstrukcijsko, prometno in urbanistično zasnovo novega doma, s ciljem, da ustvari pogoje za kakovostno in sodobno bivanje uporabnikov storitev, obiskovalcev in zaposlenih. Pri tem so morali sodelujoči upoštevati tudi finančno omejitev vrednosti projekta.

 

Tri natečajne rešitve, ki so na podlagi ocene strokovne žirije prejele najvišje število točk in katerih ponudbe so dopustne, so tudi nagradili. Najboljšo oceno je dobila rešitev podjetja MULTIPLAN ARHITEKTI arhitekturno projektiranje, d. o. o., ki je zanjo prejelo nagrado v višini 6.000 evrov, RAVNIKAR POTOKAR arhitekturni biro, d. o .o., za drugo najboljšo natečajno rešitev 4.000 evrov, podjetje APARH, D. O. O., pa 2.000 evrov. SAVAPROJEKT, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring,  d. d., in ARK ARHITEKTURA KRUŠEC, arhitektonsko projektiranje, oblikovanje, urbanizem, d. o. o., sta za svoji natečajni rešitvi prejeli odškodnino v višini 600 evrov. 

Zmagovalna rešitev predvideva zasnovo na način, da ima več ločenih enot. Ravno v času epidemije, ko je bilo treba zagotoviti prostore za izolacijo, se je namreč izkazalo, da so se obstoječi domovi za starejše zaradi arhitekturne zasnove temu težko prilagodili. Kranjski dom pa naj bi se s svojo zasnovo lahko hitro odzval na takšne situacije, je med predstavitvijo idejne rešitve povedal Aleš Žnidaršič iz podjetja Multiplan arhitekti. Sicer pa je predvidenih tudi veliko zelenih površin in razgledov na naravo iz notranjih hodnikov, objekt bo v pritličju zasnovan kot mesto v malem: centralni hodnik naj bi bil kot stičišče s stranskimi ulicami, ki zaradi krožnega tlorisa omogočajo sprehajanje med različnimi dejavnostmi (dnevni prostor, avla, kavarna, frizer, knjižnica …). V nadstropjih više so predvidene bivalne enote za starostnike, medtem ko so v kleti predvidena parkirišča in servisni prostori.

 

»Po mojem mnenju smo dobili eno najlepših in najboljših rešitev in upamo, da bo v naslednjih dveh letih ugledala luč sveta,« je povedal predsednik strokovne žirij

back to top

The Best bookmaker bet365