Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Krajevne novice

Krajevne novice

Merjenje kostne gostote

Vabimo vas 

na MERJENJE KOSTNE GOSTOTE

v sredo,  27. oktobra 2021, od  9h-11h

V DVORANI KS ZLATO POLJE

v izvedbi Društva bolnikov z osteoporozo iz Kranja.

Osteoporoza je bolezen, ki ne boli, udari pa, ko je že skoraj prepozno – zato zdravniki priporočajo merjenje kostne gostote zlasti ženskam v meni in po njej, čeprav so ogroženi tudi drugi - tako ženske kot moški, včasih celo otroci.  

CENA MERJENJA: brezplačno, (lahko prostovoljni prispevek)

Ultrazvočni aparat, ki ga Društvo bolnikov z osteoporozo uporablja, preveri gostoto kosti v petnici. 

V ustrezno odprtino v aparatu se vstavi gola peta (bodite primerno obuti (brez hlačnih nogavic), da ne bo preveč dela s sezuvanjem in obuvanjem), pregled pa traja kako minuto.  Izpolnili boste tudi kratek vprašalnik, prinesite očala za branje. 

 

Krajevna skupnost Zlato polje 

 

Zbiranje odpadnega papirja

Od torka 12. 10. do četrtka 14. 10. 2021, pred Osnovno šolo Franceta Prešerna poteka akcija zbiranja odpadnega papirja. PAPIR SAMI POSPRAVITE V ZABOJNIK.

Denar, ki ga bomo prejeli za zbrani papir bomo porabili:

 • vsak devetošolec bo prejel 10 evrov za nagradni izlet (v kolikor prinese devetošolec dvakrat zelo veliko papirja), oz. 5 evrov (če prinese manj papirja),
 • za valeto – nakup cvetja,
 • za nakup risalnih listov za vse učence,
 • za šolski sklad,
 • za nakup literature za šolsko knjižnico,
 • za sofinanciranje šolskih glasil.

Mentorica Šolske skupnosti, Petra Mali

MATIČNA ŠOLA

Začetek gradnje dodatnih parkirnih prostorov

Na zelenici med Gradnikovo 5 in kitajsko restavracijo se bodo dela za razširitev parkirišča (dodatnih 4 parkirna mesta) predvidoma začela 4. oktobra 2021, zato prosimo vse stanovalce, ki to parkirišče uporabljajo, da z razumevanjem sprejmejo omejitve v času gradnje. Zadnja tri parkirna mesta naj ostanejo nezasedena zaradi potreb gradbišča.

Izvajalec Gradbeništvo Prestor, gradbena dela in projektiranje d.o.o., investitor Mestna občina Kranj.

Svet KS ZLATO POLJE

Predsednik Gorazd Copek

 

Zbiranje nevarnih odpadkov

Na Zlatem polju bo zbiranje nevarnih odpadkov potekalo v bližini marketa Zlato polje na Kidričevi cesti v torek, 5. oktobra 2021 med 13.15 in 16.00.

Kaj sodi med nevarne odpadke?

 • stari akumulatorji
 • baterije
 • barve in topila
 • kemikalije
 • olja in masti
 • pesticidi
 • pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi
 • zdravila
 • neonske cevi

 

Simboli

Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so nam lahko v veliko pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži: vnetljivo, oksidativno, eksplozivno, zdravju škodljivo itd.

V Kranju se je začel projekt Prostofer

Danes je začela v Mestni občini Kranj uradno delovati brezplačna telefonska številka 080 10 10 v okviru projekta Prostofer, ki zagotavlja brezplačen prevoz starejšim in invalidom s pomočjo voznikov prostovoljcev. Upravičenim uporabnikom bo poslej na voljo brezplačen prevoz do zdravstvenega doma, lekarne ali dnevnega centra za starejše, in sicer v e-avtomobilu, ki ga zagotavlja občina. Prevoze, ki jih bo izvajalo sedem prostovoljcev, bodo zagnali 17. septembra. Prostofer, trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših in invalidov, je namenjen občanom in občankam nad 65 let, mlajšim upokojencem in invalidom, ki ne vozijo sami, imajo slabše povezave z javnim prevozom, so prejemniki socialne pomoči, imajo nizke pokojnine in nimajo sorodnikov, ki bi jim nudili prevoz. Njihov klic na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 vsak delovni dan med 8. in 18. uro bo sprejel komunikacijski center. Ta bo zabeležil podatke klicatelja in lokacijo prevoza ter o tem obvestil voznika. Prevoze je potrebno naročiti vsaj tri dni pred želeno storitvijo. V kranjski občini se bodo prevozi izvajali bodo vsak delovnik med 7. in 18. uro, začenši s 17. septembrom 2021.

Začetek gradnje dodatnih parkirnih prostorov

Na zelenici med Gradnikovo, F. Rozmana - Staneta in 1. avgusta se bodo dela za razširitev parkirišč (dodatnih 16 parkirnih mest) predvidoma začela okrog 13. septembra 2021, zato prosimo vse stanovalce, ki to parkirišče uporabljajo, da z razumevanjem sprejmejo omejitve v času gradnje. V nadaljevanju bo širitev potekala tudi blizu kitajske restavracije, za 4 ali 5 parkirnih mest. Izvajalec Gradbeništvo Prestor, gradbena dela in projektiranje d.o.o., investitor Mestna občina Kranj. Po končanju teh širitev se bo izvedla tudi sanacija betonske mulde pri Gradnikovi ul. 9-11.

Predstavili natečajne rešitve za nov dom upokojencev Kranj

Mestna občina Kranj zaradi velikih potreb po institucionalnem varstvu starejših na Zlatem polju načrtuje gradnjo novega doma za starejše. Rešitev za arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, konstrukcijsko, prometno in urbanistično zasnovo za gradnjo omenjenega doma, je poiskala z razpisom projektnega natečaja. V Mestni knjižnici Kranj so včeraj predstavili prispele natečajne rešitve in najboljše tudi nagradili. V MOK upajo, da bo nov dom za starejše zaživel že čez dve leti.

 

Z izborom najboljše natečajne rešitve je narejen še en pomemben korak na poti do novega doma za starejše, ki ga Kranj nujno potrebuje, je v uvodnem nagovoru poudaril župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Kranj je glede kapacitet za namestitev starejših v institucionalno varstvo namreč močno podhranjen; Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 predvideva, da naj bi bilo v institucionalno varstvo vključenih 4,8 odstotkov oseb, starejših od 65 let, kar bi za MOK pomenilo 518 mest. Po tem kriteriju jih torej manjka več kot 300, saj je v Domu upokojencev Kranj (DUK) le 214 mest, torej le 1,98 odstotka. Trenutno je kar 1100 aktualnih prošenj za sprejem v DUK dom za starejše, za takojšnji sprejem jih čaka 200, čakalna doba pa je dve do tri leta. 

»V MOK je skoraj 20 odstotkov ljudi starejših od 65 let, življenjska doba pa se še podaljšuje, zato z ekipo praktično že od prvih dni delamo na tem, da izboljšamo pogoje za varstvo starejših. Sprejeli smo Strategijo varstva starejših v MOK 2020–2024, na Planini vzpostavljamo vse potrebno za dnevno varstvo starejših, tako da bo izvedeno v začetku prihodnjega leta**, zdaj pa pripravljamo vse potrebno za izgradnjo novega doma za upokojence. Zmagovalna arhitekturna rešitev bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije, tako da že letos pričakujemo gradbeno dovoljenje, zato upam, da nam bo država pri tem stopila naproti in odobrila financiranje prepotrebnega projekta,« je povedal župan.

Predstavitve prispelih natečajnih rešitev se je udeležil tudi Andrej Grdiša, v. d. generalnega direktorja Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijoMinistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Povedal je, da se država zaveda izzivov in težav na področju varstva starejših, tudi situacije v Kranju. »Pri tem projektu nas čaka še nekaj usklajevanja in dela, smo pa na ministrstvu prepričani, da lahko zadevo pripeljemo do konca.« Vrednost projekta je ocenjena na 11,1 milijona evrov, v novem domu bo prostora za 150 oseb, imel bo varovani oddelek za dementne.

Na projektni natečaj, ki ga je konec februarja 2021 razpisala MOK, je prispelo pet natečajnih rešitev. Strokovna žirija (predsednik žirije je bil podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe; člani režije: Sabrina Zaletel z Urada za okolje in prostor MOK; zunanja arhitekta David Mišič in Meta Rainer Bassin; Nadja Gantar, direktorica DUK) jih je ocenila s strokovne plati, strokovna komisija (predsednik komisije Tomaž Lanišek z Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte ter članici komisije Tanja Hrovat z Urada za družbene dejavnost MOK in Tina Fleišer z Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte) pa je preverila pravilnost ponudb.

 

Cilj natečaja je bil pridobiti najprimernejšo idejno rešitev, ki bo upoštevala zahteve iz projektne naloge, ki so jo pripravili v MOK, ter za arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, konstrukcijsko, prometno in urbanistično zasnovo novega doma, s ciljem, da ustvari pogoje za kakovostno in sodobno bivanje uporabnikov storitev, obiskovalcev in zaposlenih. Pri tem so morali sodelujoči upoštevati tudi finančno omejitev vrednosti projekta.

 

Tri natečajne rešitve, ki so na podlagi ocene strokovne žirije prejele najvišje število točk in katerih ponudbe so dopustne, so tudi nagradili. Najboljšo oceno je dobila rešitev podjetja MULTIPLAN ARHITEKTI arhitekturno projektiranje, d. o. o., ki je zanjo prejelo nagrado v višini 6.000 evrov, RAVNIKAR POTOKAR arhitekturni biro, d. o .o., za drugo najboljšo natečajno rešitev 4.000 evrov, podjetje APARH, D. O. O., pa 2.000 evrov. SAVAPROJEKT, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring,  d. d., in ARK ARHITEKTURA KRUŠEC, arhitektonsko projektiranje, oblikovanje, urbanizem, d. o. o., sta za svoji natečajni rešitvi prejeli odškodnino v višini 600 evrov. 

Zmagovalna rešitev predvideva zasnovo na način, da ima več ločenih enot. Ravno v času epidemije, ko je bilo treba zagotoviti prostore za izolacijo, se je namreč izkazalo, da so se obstoječi domovi za starejše zaradi arhitekturne zasnove temu težko prilagodili. Kranjski dom pa naj bi se s svojo zasnovo lahko hitro odzval na takšne situacije, je med predstavitvijo idejne rešitve povedal Aleš Žnidaršič iz podjetja Multiplan arhitekti. Sicer pa je predvidenih tudi veliko zelenih površin in razgledov na naravo iz notranjih hodnikov, objekt bo v pritličju zasnovan kot mesto v malem: centralni hodnik naj bi bil kot stičišče s stranskimi ulicami, ki zaradi krožnega tlorisa omogočajo sprehajanje med različnimi dejavnostmi (dnevni prostor, avla, kavarna, frizer, knjižnica …). V nadstropjih više so predvidene bivalne enote za starostnike, medtem ko so v kleti predvidena parkirišča in servisni prostori.

 

»Po mojem mnenju smo dobili eno najlepših in najboljših rešitev in upamo, da bo v naslednjih dveh letih ugledala luč sveta,« je povedal predsednik strokovne žirij

Umrl je France Pibernik

Umrl je

FRANCE PIBERNIK

ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE KRANJ

 

Žara pokojnika bo v petek, 23. aprila 2021,

od 11. ure dalje na mestnem pokopališču Kranj.

Pogreb bo ob 13. uri v družinskem krogu.

 

Vpis v ŽALNO KNJIGO bo do petka, 23. aprila 2021, do 10.30

v Galeriji MO Kranj (prvo nadstropje občinske stavbe)

ter

na dan pogreba v petek, 23. aprila 2021, od 11. ure dalje v žalni vežici

na mestnem pokopališču Kranj.

 

 

Svojcem izrekamo iskreno sožalje. 

Obvestilo za lastnike psov

Mestna občina Kranj zaradi visokih stroškov ukinja del košev za pasje iztrebke po vsem Kranju, v Krajevni skupnosti Zlato polje npr. kar tri na Kidričevi in enega ob Koroški cesti. Komunala Kranj obvešča vse tiste, ki jih boste pogrešali, da so v bližini odstranjenih nameščeni koši za mešane odpadke, kamor bodo odslej lahko odvrgli vrečke z vsebino odpadkov svojih pasjih ljubljenčkov.

Zahvaljujejo se za razumevanje, prav tako tudi Krajevna skupnost Zlato polje želi, da se te vrečke znajdejo na edino primernem mestu, to je v koših za odpadke.

KS ZLATO POLJE

The Best bookmaker bet365