Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Očistimo kraj

KONFERENCA LET’S DO IT! VSAKO LETO ZDRUŽI PROSTOVOLJCE Z VSEGA SVETA, KI SO DEL GLOBALNEGA GIBANJA - WORLD CLEANUP. TOKRATNO KONFERENCO SO ORGANIZIRALI MED 18. IN 21. FEBRUARJEM 2015 V RIGI (LATVIJA) IN JE NOSILA NASLOV “” UDELEŽILI SO SE JE TUDI EKOLOGI BREZ MEJA, KI SO V SKLOPU GIBANJA V LETIH 2010 IN 2012 IZVEDLI DVA NAJVEČJA SLOVENSKA PROSTOVOLJSKA OKOLJSKA PROJEKTA - , S KATERIMA SLOVENIJA ŠE VEDNO VELJA ZA NAJBOLJ USPEŠNO DRŽAVO.

Očistimo Slovenijo 2012 [1] je namreč še vedno na prvem mestu po deležu udeležbe med vsemi 112 državami, kjer so izvedli podobne čistilne akcije. V enem dnevu se je v Sloveniji 24. marca 2012 [2] zbralo 289.000 prostovoljcev, kar predstavlja 14 % prebivalcev Slovenije. Slovenci in Slovenke so se dvakrat združili s skupnim ciljem: očistiti divja odlagališča in širiti zavest o pomenu varovanja našega okolja. Nekatere države čistilne akcije ponavljajo vsako leto, a se je v praksi pokazalo, da je kurativo - nenehno čiščenje odpadkov - potrebno nadgraditi in ji dodati preventivo. Ekologi brez meja so se zato odločili, da bodo izvajali projekte in programe, usmerjene v preprečevanje, ponovno uporabo, recikliranje in kompostiranje odpadkov. V okviru globalnega Let’s do it! gibanja so tako prvi, ki so rezultate čistilnih akcij uporabili za uvajanje Zero Waste [3] strategij v občinah. Za program je vedno več zanimanja in se uspešno širi tako pri nas kot v svetu. Sicer so zaradi različnih sistemov ravnanja z odpadki izkušnje po državah zelo različne, Ekologi brez meja pa so bili navdušeni nad zelo čisto Latvijo, kjer čistilne akcije in druge projekte v enem dnevu izvajajo vsako leto s finančno podporo vlade. Na konferenci so z drugimi aktivisti delili svoje izkušnje iz obeh akcij in skupaj z Zero Waste Europe izvedli delavnico o dejavnostih programa Zero Waste Slovenija. Konferenca je nudila inspiracije in ideje za nove projekte. Obenem pa izpostavila razmislek o jasnejšem vpogledu v pomen dosežkov okoljskih nevladnih organizacij v Sloveniji. Ti so namreč odmevni tudi v globalnem merilu, česar se doma pogosto premalo zavedamo. Prostovoljci in aktivisti z vsega sveta, ki verjamejo, da je mogoče premikati meje tudi na področju čistega okolja, so na konferenci obnovili zavezo, da skupaj zmorejo več! V okviru gibanja se je že lani izoblikovala pobuda Let’s do it! Mediterranean [4], ki je pri čistilnih akcijah povezala skoraj vse države Sredozemlja. Preko Ekologov brez meja bo sodelovala tudi Slovenija - maja 2015 bodo izvedli ozaveščevalne dogodke na slovenski obali. Kot vsako leto, Ekologi brez meja tudi letos vabijo vse posameznike in skupine, da se udeležijo čistilnih akcij in drugih aktivnosti v domačem kraju, ki jih turistična in druga društva izvajajo spomladi. Več informacij Turistična zveza Slovenije [5] in lokalna društva.

back to top

The Best bookmaker bet365