Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Sooblikujte trajnostne, podnebne in okoljske spremembe v Mestni občini Kran

Mestna občine Kranj je leta 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo do leta 2030, s katero je začrtala razvoj v smeri trajnostno naravnanega, naprednega in živahnega urbanega središča Gorenjske. S spremenjenimi globalnimi okoliščinami in z vstopom v novo finančno obdobje EU 2021–2027 so pred našo občino še večji izzivi, ki zahtevajo določene prilagoditve dosedanje strategije. Ob tem je Mestno občino Kranj zaradi njenega dosedanjega delovanja in ambicij Evropska komisija lani izbrana v skupino 100 evropskih mest, ki bodo načrtno že do leta 2030 poskušala doseči ogljično nevtralnost. Zato sočasno z nadgradnjo trajnostne urbane strategije pristopamo tudi k pripravi akcijskega načrta za podnebno nevtralnost in občinskega programa varstva okolja, s katerimi iščemo rešitve za znižanje emisij v naše okolje in dvig kakovosti življenja.

 

K  sodelovanju tako vabimo tudi vas, spoštovane občanke in cenjeni občani. Z odgovori na ta vprašalnik boste lahko podali vaš pogled na današnje stanje in nakazali potrebne smeri delovanja Mestne občine Kranj do leta 2030.

 

Vprašalnik je anonimen, izpolnjevanje vam bo vzelo okoli 15 minut časa.

Odprt bo do vključno ponedeljka, 15. maja 2023.

 

Vprašalnik lahko izpolnite tudi z mobilno napravo prek QR kode:

back to top

The Best bookmaker bet365