Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Nova parkirišča

V Mestni občini Kranj so od Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejeli odločitev o podpori za gradnjo parkirišča P + R Zlato polje. Z deli bodo začeli do marca in predvidoma do septembra zgradili 56 parkirnih mest. Konec leta 2021 so v MOK zaključili tudi gradnjo nekaj manjših parkirišč in tako v mestu zagotovili dobrih 30 dodatnih parkirnih mest.

 

Na novem parkirišču »P + R Zlato polje« (parkiraj in prestopi) bo poleg servisnih objektov skupno 56 parkirnih mest, od tega tri za gibalno ovirane osebe, šest za električna vozila (opremljenih s polnilnicami) ter pet za motorje. V vzhodnem delu parkirišča je predvideno postajališče KRsKOLESOM z 20 mesti za kolesa z dostopom do pločnika in kolesarske steze na Koroški cesti.

 

Posnetek iz zraka

 

Parkirišče bo namenjeno predvsem dnevnim uporabnikom, ki prihajajo v Kranj na delo ali v šolo, s parkirišča pa bodo lahko pot nadaljevali z vožnjo proti centru mesta z javnim potniškim prometom, z javnim kolesom ali peš. Na tak način želijo v MOK zmanjšati promet v ožjem središču, razbremeniti gosto poseljene površine in zagotoviti še dodatna parkirna mesta.

 

Mestna občina Kranj je izvajalca del že izbrala na razpisu, z gradnjo bodo začeli najpozneje do marca, ob ugodnih vremenskih pogojih pa bo trajala predvidoma 180 dni, torej do septembra.

 

Operacija »Gradnja parkirišča P + R Zlato Polje« je vredna nekaj manj kot 858.000 evrov, z dobrimi 553.000 evri pa jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Skica načrtovanega P+R Zlato polje

 

Konec leta 2021 dodatnih 30 parkirnih mest v Kranju

 

V MOK so novembra lani končali še gradnjo dodatnih parkirnih mest na treh lokacijah. Na Ulici 1. avgusta 5 so poleg obstoječega parkirišča zgradili skupno 16 novih parkirnih mest z asfaltno površino, omejeno z betonskimi robniki, in odvodnjavanjem meteorne vode v novo ponikalnico. Ob novi parkirni površini so vzpostavili še novo, širšo tlakovano pot, na obstoječem parkirišču pa obnovili talne označbe z dvema dodatnima parkirnima mestoma za invalide.

 

Ulica 1. avgusta 5 – Na levi situacija prej, na desni po izgradnji.

 

Tudi na Gradnikovi ulici 5 so poleg obstoječega parkirišča zgradili pet novih parkirnih mest na prej opisan način (asfalt, robniki, odvodnjavanje), prav tako na Cesti 1. maja od 61 do 63, kjer je deset novih parkirnih mest za bočno parkiranje, opremljenih s talnimi označbami in vertikalno prometno signalizacijo. Odstranili so tudi obstoječo varovalno ograja med cesto in pločnikom s kolesarsko stezo ter prestavili dva drogova javne razsvetljave na zelenico ob pločniku.

 

Cesta 1. maja od 61 do 63 – Na levi situacija prej, na desni po izgradnji.

 

Ulica 1. avgusta 5 – Na levi situacija prej, na desni po izgradnji.

 

 

         

back to top

The Best bookmaker bet365