Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Čistilna akcija

Čistilna akcija na Zlatem polju je tudi letos uspela, dosti bolj sicer v svojem siceršnjem obsegu, v Savskem drevoredu pa se prostovoljcev z območja Zlatega polja ni kaj dosti našlo.
Če se ne bi pridružili skupini Gimnazije Kranj in OŠ F. Prešerna, bi bili trije predstavniki KS Zlato  polje tam edina prisotni.


Učenci in dijaki so svoje delo na nevarnem terenu - bregu med cesto in Savo ob ulici Zlato polje dobro opravili, saj so zbrali nekaj nad deset vreč v zgornjem delu, spodnji del pa je bil po poročanju skupine gimnazijcev tako onesnažen, da so ga uspeli le delno očistiti.


Odpadke so sestavljale zlasti plastenke, steklenice in druga embalaža, našlo se je tudi nekaj avtomobilski in drugih delov, WC kotliček in še veliko drugega.

Kot varovalca sta ob Savi dežurala dva potapljača z reševalnimi pripomočki, če bi komu zdrsnilo v Savo.

Na zgornjem delu Zlatega polja se je akcije udeležilo nekaj skupin učencev ter njihovih staršev, ki so v več skupinah pobirali odpadke, tudi nekaj igel se je našlo, vendar dosti manj kot prejšnja leta. 

Na koncu akcije so bili udeleženci vabljeni na malico ali v šolo ali k tabornikom na Glavni trg oz. na lokacijo ob vojašnici. Tjakaj je prišel okrog 12.30 tudi župan s podžupanom, oba sta se udeležila akcije, vsak v svoji krajevni skupnosti.

Zdenka Kogej
KS Zlato polje
    

 

 

 

 

back to top

The Best bookmaker bet365