Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Okrogla miza o programu kulture

Kranj, 19. februar 2015 - Predstavniki kulturnih zavodov, zvez in društev so se udeležili okrogle mize o programu kulture Mestne občine Kranj 2015-2019.

Udeleženci so se strinjali, da bi morali v programu več prostora nameniti ljubiteljski kulturi in razvejanosti galerijske dejavnosti v Kranju. Občinska uprava bo pripombe preučila in jih uvrstila v končno različico programa. Udeleženci so sicer pozdravili nastanek dokumenta, ki naj bi ga Svet Mestne občine Kranj obravnaval predvidoma že na marčni seji. Zainteresirana javnost lahko pripombe sporoči do 3. marca 2015.


Program kulture 2015–2019 (osnovni okvir):
o spodbude ustvarjalnosti na vseh področjih kulturnih dejavnosti,
o ohranjanje, trženje, raziskovanje in promocija materialne in nematerialne kulturne dediščine
o večja dostopnost do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.
Krepitev produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja:

  • Z Zavodom za turizem se projektno opredeli razvoj manjkajoče ponudbe za turistične produkte, ki izhajajo iz velikih imen Kranja (Prešeren, Puhar, Layer, Bleiweis, Zois). Gre predvsem za povezovanje posamičnih elementov v zgodbe in razvoj interpretacije za različne ciljne skupine. Velika imena podpirajo koncept ustvarjalnega turizma, saj ob vsakem imenu lahko ponudimo specializirane ustvarjalne delavnice, dogodke in aktivnosti, v katere lahko privabimo obiskovalce.
  • Vzpostavitev mreže partnerjev za kulturno-umetnostno vzgojo, ki upošteva vseživljenjsko dimenzijo in vključuje vse ravni izobraževanja, od predšolskega do visokošolskega.
  • Sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine pri investicijskem načrtovanju obnove in rekonstrukcije objektov kulturne dediščine.

Opredelitev vizije, poslanstva, ciljev ter koncept povezovanja kot osnove za razvoj, promocijo in trženje kulture MOK v naslednjih letih:
Poslanstvo: MOK prepoznava kulturo kot perspektivno dejavnost, ki izkorišča vse potenciale, ki jih nudi lokacija in kulturna dediščina, zmogljivosti kulturnih deležnikov, znanje in kadri javnih kulturnih zavodov, množica kulturnih dogodkov ter kulturna vzgoja.
Vizija: Mesto Kranj bo kulturno središče Gorenjske regije, ki bo spodbujalo kulturno ustvarjalnost in prebivalcem mesta, občine in regije omogočalo dostop do kulturnih dobrin in vrhunskih umetniških dosežkov.


Program vsebuje več kot 40 konkretnih ciljev, med njimi:
- boljša izkoriščenost javne kulturne infrastrukture;
- ustanoviti lokalni svetovalni, administrativni, informativni tehnični servis za pomoč nevladnim in vladnim organizacijam, glasbenim skupinam, umetnikom ter drugim posameznikom pri izpeljavi, uresničevanju, promoviranju njihovih projektnih zamisli in idej;
- izboljšati infrastrukturo Prešernovega gledališča Kranj;
- ustanovitev glasbene visoke šole za jazz in popularno glasbo;
- postopna vzpostavitev centra za premično dediščino.


Celoten dokument lahko pogledate tukaj.

back to top

The Best bookmaker bet365