Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Mili Žumer, članica

Rojena sem 1944 leta v Ljubljani, kjer sem končala Tehnično šolo – kemijska smer. Po končanem šolanju sem se zaposlila v bolnici na Golniku, ker v Ljubljani nisem dobila ustrezne zaposlitve. Delala sem v biokemičnem laboratoriju, nato v respiratornem laboratoriju in nazadnje v histološkem laboratoriju. Uprava bolnice mi je omogočila študij ob delu, in sem 1988 leta končala prvo stopnjo farmacije in dobila naslov ing. farmacije.

Imam sina, ki je dober oče dveh vnukinj, ki obiskujeta gimnazijo v Kranju.

Na Golniku, kjer sem tudi živela, sem bila vključena v organizacijo RK in bila krvodajalka, kar sem morala kasneje opustiti.

Zaradi obilo kemikalij na delovnem mestu sem namreč 1994 zbolela in morala zamenjati delovno mesto – postala sem predstavnica v podjetju, ki uvaža pripomočke za diabetike in se tam leta 2001 upokojila.

V lanskem letu so me predlagali tudi v nadzorni odbor v Gorenjskem muzeju, kjer sem poskusila konstruktivno sodelovati pri razreševanju težav, ki so se pokazale v njegovem vodenju.

Na Zlatem polju sem se vključila v krajevno organizacijo Rdečega križa in s svojimi predlogi in znanjem o sladkorni bolezni vnesla nekaj sprememb za boljše delovanje – soorganizirala in sodelovala sem pri lani izvedeni akciji merjenja sladkorja in holesterola v krvi za krajane. Upam, da bomo v prihodnjih mesecih akcijo lahko ponovili.

Čeprav še nisem dolgo časa Zlatopoljčanka, na Levstikovo ulico sem se priselila leta 2005, skoraj deset let bo kmalu, se počutim kot del skupnosti, tako kot članica RK in zdaj tudi članica sveta KS Zlato polje.

Moja želja je, da bi aktivno sodelovala pri delu sveta KS Zlato polje in pri ugotavljanju in razreševanju težav in problemov, ki zadevajo krajane na posameznih področjih – od prometa do skrbi za zdravje in za starejše ter za varno življenje celotne skupnosti.


back to top

The Best bookmaker bet365